fbpx

Regulamin

DEFINICJE

 1. A.C. PARTY to platforma internetowa służąca do zamawiania posiłków, prowadzona przez AGENCJĘ CATERINGOWĄ PARTY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000221242, NIP 5210411077, REGON 010049576, nr BDO 000107059, kapitał zakładowy 100.000 PLN.
 2. Regulamin podzielono na wewnętrzne jednostki redakcyjne. Niezależnie od zastosowanego podziału, Regulamin stanowi kompleksową całość, a żadna z jego części nie powinna być interpretowana w oderwaniu od pozostałych

 

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Zamówienia w A.C. PARTY można składać w każdy dzień tygodnia, od poniedziałku do niedzieli. Realizacja zamówień następuje w godzinach pracy A.C. Party.
 2. Dla korzystania ze strony prowadzonej przez A.C. PARTY oraz dla złożenia zamówienia niezbędne jest posiadanie (i) komputera lub innego urządzenia umożliwiającego korzystanie z dowolnej przeglądarki internetowej oraz posiadającego taką przeglądarkę, (ii) dostępu do Internetu, (iii) aktywnego konto e-mail oraz (iv) aktywnego numeru telefonu. Za pośrednictwem strony prowadzonej przez A.C. PARTY nie można dostarczać treści bezprawnych.
 3. Zamówienia można składać bez konieczności zakładania stałego konta lub jakiejkolwiek rejestracji. Dla jego złożenia konieczne jest jednak podanie określonych w Regulaminie informacji, które szczegółowo opisane zostały w punkcie 7.4. Regulaminu.
 4. Konto może zostać założone na dwa sposoby:
  1. wraz ze składaniem zamówienia. W takim wypadku w zakładce zamówienia wystarczy odznaczyć pole (check-box) „Stworzyć konto?” oraz złożyć zamówienie. W takim wypadku wraz z zamówieniem na wskazany adres email zostanie przesłane wygenerowane hasło, które można zmienić po zalogowaniu się. Wszystkie dane konta zostaną uzupełnione zgodnie z danymi z zamówienia;
  2. bez składania zamówienia. W takim wypadku w zakładce „Moje konto” wystarczy wprowadzić adres email oraz zatwierdzić wprowadzone dane. Na wskazany adres email zostanie przesłane wygenerowane hasło, które można zmienić po zalogowaniu się. Pozostałe dane można uzupełnić po zalogowaniu lub w trakcie składania zamówienia.

 

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Aby złożyć zamówienie w A.C. PARTY konieczne jest:

 

DODANIE RZECZY DO ZAMÓWIENIA

7.1.                 Zamówienie składa się poprzez wybór dania, które chce się nabyć, wraz z zaznaczeniem opcji (wariantu dania) oraz ilości. Następnie konieczne jest potwierdzenie wyboru poprzez klikniecie przycisku „Dodaj do koszyka”. Wszystkie ceny podawane są w walucie złoty polski (PLN) oraz w kwocie brutto, tj. z uwzględnieniem podatku VAT. Do tych kwot nie są wliczane koszty dostawy, które podawane są osobno przy wyborze metody dostawy oraz w podsumowaniu.

7.2.                 Informacje zawarte na A.C. PARTY nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego. Zamawiający zostaje powiadomiony o przyjęciu zamówienia do realizacji poprzez otrzymanie wiadomości e-mail na adres podany w formularzu składania zamówienia. Jeżeli danie jest niedostępne lub realizacja zamówienia jest niemożliwa z innej przyczyny, zamawiający zostanie powiadomiony niezwłocznie o braku możliwości realizacji zamówienia.

 

PODANIE DANYCH UMOŻLIWIAJĄCYCH DOSTAWĘ

7.4.                 Realizacja zamówienia możliwa jest wyłącznie po podaniu danych obejmujących:

 1. imię,
 2. nazwisko,
 3. adres zamieszkania oraz, jeśli jest inny, adres dostawy;
 4. numer telefonu;
 5. adres email.

Dane podane muszą być prawdziwe. W przypadku stwierdzenia przez A.C. PARTY nieprawdziwości podanych danych lub podejrzenia tej nieprawdziwości A.C. PARTY zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia.

7.5.                 Przed zaakceptowaniem zamówienia konieczne jest potwierdzenie dotyczące zapoznania się z Regulaminem. Kwestie związane z przekazywaniem danych osobowych, reguluje Polityka Prywatności, z którą zapoznać się można w zakładce „Polityka prywatności”.

7.6.                 Ostatnim etapem składania zamówienia jest kliknięcie „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”, tj. wprowadzenie wypełnionego formularza do środków komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby A.C. PARTY mógł się z nim zapoznać.

 

POTWIERDZENIE ZAKUPU

7.7.                 Po kliknięciu „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” A.C. PARTY niezwłocznie przekieruje do witryny zewnętrznej operatora płatności lub, przy wybraniu opcji płatności przelewem, potwierdzi przyjęcie zamówienia.

7.8.                 Dokonywanie zakupów jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przesłanie potwierdzenia zawarcia umowy oraz Regulaminy w formie wiadomości email (forma dokumentowa), co wypełnia formę utrwalenia umowy i Regulaminu. Potwierdzenie zostanie załączone do maila z informacją o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja taka stanowi także przyjęcie oferty przez A.C. Party. Sama realizacja uzależniona jest jednak od odnotowania przez A.C. Party wpłaty za zamówione produkty.

 

ZAWARCIE UMOWY

 1. Do zawarcia umowy ze A.C. PARTY dochodzi w chwili otrzymania przez zamawiającego od A.C. PARTY maila z potwierdzeniem zamówienia.

 

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Zamówienie realizowane w dacie wskazanej podczas jego składania, w godzinach pracy A.C. Party, przy czym godzina dostawy może się różnić w przypadkach wystąpienia okoliczności niezależnych od A.C. PARTY (np. warunki pogodowe). Dla zamówień przyjmowanych do realizacji na ten sam dzień, co dzień złożenia czas dostawy uzależniony jest od szeregu czynników (np. pory dnia, korków, ilości zamówień).
 2. W przypadku gdy w zamówieniu znajdują się pozycje, dla których czas realizacji zamówienia jest różny, wtedy zamówienie jest realizowane tak jak pozycja, na którą trzeba czekać najdłużej.

 

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Zamawiający nie może odstąpić od zawieranej umowy, co wynika z art. 38 pkt 3 oraz pkt 4 ustawy o prawach konsumenta. Przedmiotem zamówień są bowiem posiłki, tj. produkty służące zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb, według specyfikacji klienta oraz produkty ulegające szybkiemu zepsuciu, mające krótki termin przydatności do użycia.
 2. Odstąpienie jest jednak możliwe do czasu przystąpienia do realizacji zamówienia przez A.C. Party (tj. do momentu rozpoczęcia ich przyrządzania).
 3. O powyższym klient informowany jest na etapie składania zamówienia.

 

REKLAMACJE

 1. W przypadku stwierdzenia, że otrzymane zamówienie (a) jest niezgodne z zamówieniem złożonym, (b) obarczone jest wadami lub (c) jest uszkodzone w skutek niewłaściwego transportu, zamawiającemu przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji.
 2. Reklamacje składać należy w formie pisemnej lub mailowej, wskazując zakres reklamacji, przy jednoczesnym przesłaniu zdjęć wadliwego zamówienia wraz z dowodem zakupu (lub, przy formie mailowej, jego zdjęciem) na adres (mailowo) biuro@party.com.pl lub (pisemnie) ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa, z dopiskiem „reklamacja”.
 3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie trzydziestu (30) dni od dnia ich otrzymania.
 4. Jeśli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, C. PARTY zwróci pełną należność za zakupione zamówienie w terminie czternastu (14) dni od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.

 

POZASĄDOWE METODY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW

 1. Konsumenci mogą korzystać z pozasądowych metod rozwiązywania sporów, w szczególnością w ramach platformy ODR dostępnej pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL/.
Menu