fbpx

Bezpieczeństwo produkcji

INFORMACJA na temat środków ostrożności wdrożonych w związku z potencjalnym zagrożeniem EPIDEMIOLOGICZNYM

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną spowodowaną chorobą COVID-19 niniejszym pragniemy przekazać Państwu następujące informacje dotyczące środków podjętych przez Agencję Cateringową Party w celu ochrony swoich klientów, kontrahentów i dostawców.

Jak już wiadomo, nowy Koronawirus  SARS-COV-2 należy do rodziny wirusów zdolnych do zarażania ludzi wywołując infekcje dróg oddechowych. Podobnie jak wirus grypy, której objawy są zbliżone, nowy koronawirus rozprzestrzenia się poprzez ślinę, kaszel i kichanie oraz poprzez bezpośredni kontakt z zarażonymi osobami i zakażonymi powierzchniami.

Zgodnie aktualną opinią WHO, nie ma żadnych dowodów na to by wirus mógł być przenoszony żywność, a odpowiednia higiena przy produkcji i obróbce żywności eliminuje wszelkie ryzyko.

Agencja Cateringowa Party uruchomiła wewnętrzny system monitorowania umożliwiający bezzwłoczne podjęcie działań wdrożenia środków ochrony i zapobiegawczych dla pracowników i konsumentów.

Pragniemy podkreślić, że:

Agencja Cateringowa Party wdrożyła zapobiegawcze środki ochrony wskazane przez WHO i Ministerstwo Zdrowia. W celach informacyjnych przeprowadzone zostało rozbudowane szkolenie główne, z dodatkowymi cyklicznymi szkoleniami uzupełniającymi, które mają na celu przypomnienie zasad, weryfikację ich przestrzegania oraz aktualizację obowiązujących Rozporządzeń. W celach edukacyjnych udostępniono wszystkim pracownikom i współpracownikom przygotowany w tym celu poradnik;

Pracownicy i dostawcy Agencji Cateringowej Party są zobowiązani do stosowania się do obowiązujących w firmie procedur i środków ostrożności. Szczególną uwagę zwracamy na dokładne mycie oraz dezynfekcję rąk. W celach prewencyjnych, wyznaczono i specjalnie oznakowano strefy, znajdujące się przy wejściach do siedziby firmy, w którym komfortowo można poddać się ww. procedurom. Na czas sytuacji kryzysowej ograniczono do minimum dostęp do firmy osób z zewnątrz. Do funkcjonujących aktualnie procedur należy między innymi:

– Przejście przez specjalistyczne maty dezynfekujące, znajdujące się przy każdym wejściu.

– Bezwzględne poddanie się procedurze dezynfekcji rąk – zgodne z zasadami mycia i dezynfekcji.

– Bezwzględne poddanie się procedurze zmiany stroju bezzwłocznie po wejściu do firmy, w specjalnie wydzielonym do tego celu pomieszczeniu. Zgodnie ze standardem naszej firmy pracownicy przebierają się w czystą świeżo wypraną i dezynfekowaną odzież ochronną oraz są zobowiązani do korzystania z dodatkowej ochrony w postaci czepków ochronnych ( głowa + broda ), rękawiczek jednarozowych, zarękawków i maseczek. Wprowadziliśmy obowiązek zakrywania nosa i ust w strefie produkcyjnej oraz biurowej.

– Pracownicy są zobowiązani do bezwzględnego zakazu opuszczania pomieszczeń produkcyjnych, a w razie zaistnienia takiej konieczności do przejścia ww procedur ponownie.

– W oparciu o funkcjonujące zasady GMP/GHP i HACCP zakład podzielony jest na strefy przeznaczenia. Wejście do strefy produkcyjnej jest dostępne wyłącznie po wykonaniu ww czynności oraz dostępne jedynie dla osób upoważnionych.

– Wstęp na teren firmy możliwy jest jedynie dla osób zatrudnionych. Przyjmowanie dostaw odbywa się w specjalnie do tego wyznaczonych strefach, bezkontaktowo, przed siedzibą firmy.

– Powierzchnie produkcyjne dezynfekowane są specjalistycznym płynem do dezynfekcji, dopuszczonym do użycia na powierzchniach mających kontakt z żywnością. Dezynfekcja odbywa się każdorazowo po zakończeniu każdego elementu produkcji, czyli kilkanaście razy w ciągu dnia produkcji.

– Przy każdym z węzłów sanitarnych umieszczone zostały rozszerzone instrukcje o sposobie zachowania się w zaistniałej sytuacji. Cykliczne szkolimy naszych pracowników, a na terenie firmy znajdują się ogólnodostępne informacje o aktualnych zaleceniach bezpieczeństwa.

– Dostawy zamówień odbywają się bezkontaktowo, a dostawcy wyposażeni są w maseczki ochronne, rękawiczki oraz środki do dezynfekcji. Produkty dostarczane są specjalistycznymi samochodami – chłodniami, które są własnością firmy i których wnętrze transportowe pokryte jest specjalnym, łatwym w myciu i dezynfekcji materiałem izotermicznym.

– Posiłki które dostarczamy są pakowane hermetycznie, w indywidualne pojemniki jednorazowe.

Dodatkowo:

– Badamy temperaturę ciała oraz każdego dnia kontrolujemy stan zdrowia pracowników.

– Pracownicy biurowi, których obecność nie jest wymagana, pracują zdalnie z domu.

– Stworzyliśmy program transportu pracowników pomiędzy firmą a miejscem zamieszkania – wykluczający potrzebę korzystania z transportu publicznego.

 Na podstawie informacji zawartych w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374), wraz z późniejszymi Rozporządzeniami Rady Ministrów, oraz wewnętrznej Polityki Bezpieczeństwa i Jakości Żywności Agencji Cateringowej Party opracowuje cyklicznie Zarządzenia, które regulują zasady obowiązujące na terenie naszej firmy.

Agencja Cateringowa Party kontynuuje świadczenie usług gwarantując wysokie standardy higieny i bezpieczeństwa produkcji, zgodne z nieprzerwanie funkcjonującymi procedurami systemu GMP/GHP oraz HACCP.

Menu